Concurs de proiecte pentru elevi

Concursul pentru elevi cu ocazia aniversării
Şcolii Superioare Comerciale „Nicolae Kretzulescu”
„150 DE ANI DE ÎNVĂŢĂMÂNT ECONOMIC ROMÂNESC”

Afis%20A3%20concurs%20elevi%202014.jpg

Concursul s-a desfăşurat la
ŞCOALA SUPERIOARĂ COMERCIALĂ „NICOLAE KRETZULESCU”
Joi, 13 martie 2014.

SECŢIUNI

1. EDUCATIE ŞI PERFORMANŢĂ - Repere de-a lungul timpului
Concurs de proiecte interdisciplinare sau cu caracter aplicativ.

2. REALITATEA TRANSDISCIPLINARĂ – la interferenţa orizonturilor
Concurs de proiecte transdisciplinare pe o temă dată.
„Tempus omnia revelat”
Desiderius Erasmus, Adagia, 1519
Tema din acest an a fost
TIMPUL – REALITATE ŞI MISTER: ŞTIINŢĂ, ARTĂ SAU FICŢIUNE?

3. Concursul interdisciplinar „NICOLAE KRETZULESCU”
Pot participa echipe de 4 elevi, provenind din orice clasă liceală (IX –XIII).
Concursul are două probe:

  • un test de cultură generală din tema intitulată generic: MONEDA
  • O probă practică pe aceeaşi temă: participanţii au elaborat şi au prezentat un model al viitoarelor monede româneşti de 1 şi 2 euro.

[[http://simpozionnk2014.wikidot.com/concurs-de-pproiecte-interdisciplnare-sau-transcurriculare]]

[[http://simpozionnk2014.wikidot.com/moneda]]

Premiile obtinute au fost:
http://simpozionnk2014.wikidot.com/local--files/start/Premii%2013%20martie%202014.pdf

[[http://simpozionnk2014.wikidot.com/premierea]]

Dacă nu este specificat altfel, conţinutul acestei pagini este licenţiat sub Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License